Výběr hlásiče požár...
 
Oznámení
Smazat vše

Výběr hlásiče požáru (detektoru kouře)

1 Příspěvky
1 Uživatelé
0 Likes
302 Zobrazeno
Člen Admin
Přidal se: před 5 roky
Příspěvky: 36
Úvodní téma  
Doporučujeme nakupovat pouze přístroje nové, které jsou zabaleny v originálních obalech výrobce!
Doporučujeme nakupovat přístroje pouze u autorizovaného distributorů!
Nedoporučujeme nakupovat detektory z druhé ruky nebo na internetových aukcích, u těchto zařízení nelze určit jak dlouho a za jakých podmínek byly použity.

Způsob originálního balení
Detektory by měly být zabaleny takovým způsobem, který vyžaduje mechanické poškození balení, jako je například otevření obalu. V takovémto případě si může být jako koncový zákazník na 100% jistý, že zařízení nebylo použito dříve.

Typ snímače pro DETEKCI POŽÁRU

Typy senzorů používaných k DETEKCI POŽÁRU

Teplotní
Teplotní požární hlásiče s kontrolou maximální teploty, pracující na kombinovaném principu vyhodnocování maximální teploty a rychlosti nárůstu teploty.

Fotoelektrický (optický)
Fotoelektrický hlásič pracuje na bázi světelného senzoru, díky němuž je schopen rozpoznat pomalu hořící oheň, při kterém není produkováno tolik tepla (iontů), ale je zde přítomen kouř.

Ionizační senzor
Ionizační hlásič detekuje prudce hořící oheň, který vypouští do vzduchu ionty, které spouští čidlo.

Ionizační hlásiče mohou detekovat neviditelné částice ohně (související s požáry s mohutnými plameny) o něco dříve než fotoelektrické hlásiče. Na druhou stranu fotoelektrické hlásiče mohou detekovat viditelné částice ohně (související s doutnajícími požáry) o něco dříve než ionizační hlásiče.

Požáry vznikají a vyvíjejí se různými způsoby a často se chovají nepředvídatelně. Pro zajištění maximální ochrany doporučujeme instalaci jak ionizačních, tak i fotoelektrických hlásičů požáru.

Co je třeba, aby splňoval standardní hlásič požáru?

Kouřové hlásiče požáru prodávané v Evropské unii musí být v souladu s požadavky harmonizované normy ČSN EN14604: 2005 (EN14604: 2005). Tato norma specifikuje požadavky na hlásiče požáru, které splňují harmonizovanou normu ke směrnici na stavební výrobky, zkušební metody, kritéria provedení a informace uvedené v návodech výrobce pro autonomních hlásiče kouře ovládané pomocí technologie rozptýleného světla, vysílaného světla nebo ionizace, určené pro použití v domácnostech nebo objektech určených pro bydlení a ubytování.

Tyto zařízení splnily náročné testy, na jejichž základě byly označeny logem certifikačního orgánu a dále pak počtem splněných norem, ve kterých byly zařízení prošetřeny včetně čísla zprávy.

Příklad označení:

Označení CE informuje o tom, že zařízení je uváděno na trh v Evropské unii. Nepotvrzuje, že zařízení odpovídá požadavkům dle norem ČSN, EN 14604:2005 pro Autonomní hlásiče kouře určené k detekci požáru. Pouze tyto certifikované hlásiče pak mohou být instalovány v souvislosti s vyhláškou 23/2008 sb. Požární ochrany staveb! Označení logem certifikačního orgánu BSI (britský institut pro normalizaci) potvrzuje, že zařízení složila zkoušku shody s normou, podle nichž byla testována. EN 14604:2005 - Norma a ve kterém roce bylo zařízení testováno KM07861 - Číslo protokolu o zkoušce - Označení CE Další loga certifikačních orgánů Loss Prevention Certification Board Underwriters Laboratories Vertrauen durch Sicherheit Hlásiče požáru, které nemají značku shody podle ČSN, EN 14604, by neměly být prodávány! Často jsou dodavateli uváděny informace týkající se hlásiče, které udávají, že je vyroben v souladu s platnými normami nebo že je hlásič certifikován v souladu s platnými normami. Tato formulace neznamená, že tyto hlásiče požáru splňují všechny požadavky těchto norem. Tyto informace mohou zákazníka zmást a uvést v omyl. Pokud byl přístroj testován nezávislým certifikačním orgánem, je vždy jeho logo uvedeno v průvodní dokumentaci výrobku (např. manuál k použití výrobku).

Záruka
Věnujte prosím pozornost záruce, která je poskytována výrobcem. Čím delší záruku výrobce poskytuje, tím je obvykle přístroj kvalitnější.

Provozní náklady
Nenechte se zmást stejnou nebo rozličnou cenou výrobku. Při nákupu vašeho hlásiče požáru by měla cena výrobku odpovídat jeho životnosti a provedení. Při koupi takovéhoto zařízení si musíte být vědomi, že každý senzor má omezenou dobu životnosti, v rámci které výrobce garantuje serióznost naměřených hodnot v souladu s normou a zkouškami, na základě kterých byl testován. Životnost senzoru závisí na typu snímače a jeho technologii. V případě fotoelektrických senzorů je tato doba asi 2 roky a u ionizačních senzorů je tato doba minimálně 5 let (v hlásičích požáru Kidde se využívá patentované ionizační a fotoelektrické technologie Kidde, v rámci které je životnost senzoru 6 - 11 let).

Pro srovnání hlásičů požáru se stává reálnější, když vezmeme v úvahu cenu zařízení související s dobou svého provozu (např. doba provozu zaručená výrobcem, denní náklady na vlastní provoz a údržbu zařízení atd.)

Návod
Vzhledem k tomu, že řádné fungování přístrojů nezávisí jen na volbě správného senzoru, ale také na dalších faktorech, přičemž mezi ty nejdůležitější patří správné rozmístění a vhodné umístění vašich hlásičů požáru, měřících zařízení, detektorů oxidu uhelnatého, hasicích přístrojů či evakuačních prostředků, by součástí balení každého takovéhoto dodávaného produktu měl být podrobný manuál uživatele.
Z manuálu získáte důležité informace, které vám nejen napoví jakým správným způsobem zařízení a produkty instalovat spolu s výběrem místa instalace a použitím senzoru, ale také jak je používat. Návod by měl obsahovat alespoň základní informace o požáru, o tom jak se chovat v případě mimořádné události či dalších informacích vztahujících se k výrobku.
Spolu s návodem pak máte možnost vytvořit váš domov bezpečnější. Veškeré námi dodávané manuály jsou v Českém jazyce.

Nezahrávejte si se životem a zdravím Vás a Vašich blízkých nenakupujte bezpečnostní výrobky od neautorizovaných prodejců, necertifikovaného typu nebo neznámého původu ....


   
Citace
Sdílet: