Deset základních kroků

Deset základních kroků

Deset základních kroků k tomu co udělat, aby byla zajištěna požární bezpečnosti ve vaší domácnosti

  • Instalujte hlásiče požáru a detektory oxidu uhelnatého (CO). Pravidelně je udržujte a kontrolujte jejich provozuschopnost.
  • Vypracujte požárně evakuační plán, který bude označen alespoň dvěma alternativními únikovými cestami. Ujistěte se, že všichni členové domácnosti vědí jak v případě vypuknutí požáru postupovat a kudy uniknout.
  • Buďte opatrní při vaření na horkém oleji, používejte termostaticky kontrolované fritézy spíše než otevřenou pánve.
  • Nikdy nenechávejte zapálené svíčky bez dozoru.
  • Ujistěte se, že nedopalky cigaret jsou zmáčknuté a dohořelé než je zlikvidujete.
  • Nekuřte v posteli.
  • Uchovávejte zápalky a zapalovače mimo dosah dětí.
  • Udržujte oblečení v dostatečné vzdálenosti od elektrických spotřebičů a palivo spalujících zařízení.
  • Dbejte zvýšené opatrnosti, v kuchyni. Požáry, vznikající při vaření a smažení jsou příčinou více než 60% nehod.
  • Věnujte zvláštní pozornost, když jste unavení nebo pod vlivem alkoholu – k více než polovině úmrtí v důsledku požáru dochází mezi 22:00 – 08:00.