Detektory a měřící zařízení CO

Detektory a měřící zařízení CO

Jsou detektory a měřící zařízení spolehlivé?

Detektory CO vždy byly a stále jsou navrhovány tak, aby spustily poplach a informovaly okolí ještě před dosažením nebezpečné úrovně CO s potenciálním ohrožením na životě. Bezpečnostní standardy pro detektory CO jsou neustále vyšší a vychází s normy ČSN EN 50291.

Jak by měl spotřebitel otestovat detektor CO, aby se ujistil, že funguje správně?

Spotřebitelé by se měli vždy řídit pokyny stanovanými výrobcem uvedenými v průvodní dokumentaci výrobku (uživatelské příručce). Pomocí testovacího tlačítka detektoru, lze provést kontrolu el. obvodů zařízení  a jejich funkčnost, nikoliv však funkčnost nebo přesnost senzoru.

Jedním z mála sofistikovaných způsobů jak otestovat senzor vašeho detektoru CO je prostřednictvím testovací sady s kalibračním plynem Detectagas speciálně vyvinutým testování elektrochemických senzorů detekce CO.

Detectagas umožňuje pomocí velmi jednoduchého testu ověřit senzor všech modelů detektorů CO, dle norem ČSN EN 50291 nebo UL 2034. Koncentrace kalibračního plynu CO je na určité úrovni, která jej dělá naprosto bezpečným k testování.

Berte prosím na vědomí, že všechny detektory CO mají omezenou životnost s doporučeným datem výměny, která je dána kvalitou výrobku a požitým typem senzoru. Tyto informace by měli být součástí technické specifikace výrobku zveřejněných výrobcem, uvedeny v literatuře nebo uživatelské příručce.

Jak mám nainstalovat detektor CO?

Detektory CO by měly být instalovány v souladu s pokyny výrobce. Mezinárodní asociace výrobců detektorů v závislosti na studiích a výpovědi osob zasažených CO doporučuje, aby byl jeden detektor CO instalovat na chodbě mimo ložnice, v obývacím pokoji a v každé ložnici vaší domácnosti. Detektory CO mohou být bateriové nebo kabelové s přímým zapojením do zásuvky sítě 230V. Kabelové detektory CO by měli být s bateriovým zálohováním pro případ výpadku proudu.

V případě domácností doporučujeme použití detektorů CO s bateriovým, integrovaným, napájecím zdrojem. Tato moderní zařízení nabízí napájení zařízení až po dobu 10 let, bezpečný a bezstarostný provoz s ohledem na výměnu baterií a zohledňují potřeby současného náročného zákazníka. Jestliže vybíráte vhodné místo pro instalaci detektoru CO vyhněte se místům, která jsou v blízkosti topení nebo otvorů vzduchotechniky, cirkulace vzduchu, mohou být zastavěny nábytkem, zakryty závěs a podobně. Nedoporučujeme instalovat detektory CO v kuchyních nebo v bezprostřední blízkosti palivo spalujících zařízení a spotřebičů.

Doporučujeme zvážit možnost pořízení stolního detektoru, který nemusí být pevně instalován na stěnu a lze jej tedy přenášet nebo s ním cestovat.