Pociťuji příznaky, co mám dělat?

Pociťuji příznaky, co mám dělat?

Jaká úroveň CO je nebezpečné pro naše zdraví?

Jaká úroveň CO je nebezpečné pro naše zdraví?

Pokud si myslíte, že pociťujete příznaky otravy CO, ihned se přesuňte na čerstvý vzduch. Nevracejte se domů a pomoc se pokuste zavolat například od sousedů. Kontaktujte místní jednotku hasičského záchranného sboru po případě místní servisní středisko dodavatele plynu. Pokud by jste setrvali v domácnosti, mohly by jste ztratit vědomí a zemřít.
Je také důležité neprodleně kontaktovat lékaře aby konstatoval správnou diagnózu, potvrdil nebo vyloučil otravu CO a zajistil odpovídající postup. Informujte svého lékaře o tom, že se domníváte, že by příčinou vašeho stavu mohla být otrava CO. Rychlá lékařská pomoc je naprosto nezbytná, pokud váš organismus vykazuje příznaky otravy CO.
Jestliže přivolaný lékař potvrdí otravu CO otravu, ujistěte se, že ve vaší domácnosti dojde ke kontrole všech spotřebičů a potenciálních zdrojů CO prostřednictvím kvalifikovaných servisních osob i před jejich opětovným použitím.

Jaká úroveň CO je nebezpečné pro naše zdraví?

Dopad účinků CO na zdraví závisí na koncentraci CO a délce expozice, stejně jako na zdravotním stav každého jednotlivce. Koncentrace CO je měřena v částech na milion (ppm). U většiny jedinců se nijak vážně neprojeví vystavení dlouhodobé expozice CO na úrovni přibližně 1-70 ppm, ale u některých osob se srdečními potížemi může dojít ke zvýšení bolesti na hrudi.
V případě, že jde o vyšší koncentraci CO nad 70 ppm, budou příznaky patrné a mohou zahrnovat bolesti hlavy, únavu a nevolnost. Pokud dojde k trvalému vystavení koncentrace CO nad 150 až 200 ppm, dochází k dezorientaci, bezvědomí ve valné většině s následkem smrti.